DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. CT4 Xala

 

2. CT6 Xala

3. ĐH LĐXH Hn

4. ĐH Công Nghiệp Hn

5. ĐH Thuỷ Lợi Hn

6. Sakura Vũ Trọng Phụng Hn

7. Handiresco Kim Mã Hn

8. Hoà Bình Green Đường Bưởi Hn

9. ĐH Ngoại Thương Hn

10. HV BCVT Hn

11. Fodacon Hn

12. CoopMart Hn

13. Hacinco Hn

14. ĐH CN GTVT Hn

15. Thăng Long Garden

16. Thăng Long Tower

17. Học Viện Cảnh Sát

18. Chợ Cẩm Đông

...