Phụ kiện Barrier

Phụ kiện Barrier

Phụ kiện barries là tất cả thiết bị hỗ trợ cho barrie; thay thế khi barrier bị hư hỏng... có thể chưa ra như sau:

1. Phụ kiện lúc lắp mới

2. Phụ kiện duy tu, sửa chữa, bảo trì trong quá trình hoạt động

  • Mã sản phẩm:029
  • Tình trạng:Còn Hàng

Vui lòng liên hệ qua SĐT:  0888459586 – 0986959586